Блог

Отчет на министър Ангелов за свършеното от Министерството на здравеопазването за периода 24 юли - 31 декември 2020 г. 17.05.2021 17:14:44

Отчет на министър Ангелов за свършеното от Министерството на здравеопазването за периода 24 юли - 31 декември 2020 г.

Годината, която изпращаме, беше една от най-трудните за сектор „Здравеопазване“, а и за цялата страна. Не помним друга като нея, защото наред с належащите за решаване проблеми в областта, още в първото тримесечие на 2020-та се сблъскахме и с предизвикателството COVID-19. Това постави на изпитание цялата ни здравна система, но не попречи на всички, които сме ангажирани в нея, да следваме приоритетите си, в центъра на които винаги са били българските граждани. Винаги сме работили в името на тяхното здраве. Продължихме и след 24 юли, когато встъпих на поста министър на здравеопазването. В работата ми не спира да ме води фактът, че преди всичко съм лекар. През лятото посочих основните приоритети, върху които ще се фокусирам - ограничаване разпространението на COVID-19 в страната, подкрепа за работещите в сферата на здравеопазването и реализация на проекта за изграждане на Националната здравна информационна система. За изминалите пет месеца постигнахме много по всяко от тези направления!

Не беше и не е лесно, защото ситуацията на пандемия е извънредна, динамична и изисква светкавични действия. Битката с коронавирусната инфекция е ежедневие за мен, за екипа на Министерството на здравеопазването и за всички, заети в системата на здравеопазването, а и за цялото общество.

Дейности, свързани с COVID-19:

  • Непрекъснато следим ситуацията. Лично посетих повече от половината областни градове в страната, за да се запозная на място с работата на колегите в лечебните заведения, центровете за спешна медицинска помощ и регионалните здравни инспекции в условията на извънредна епидемична обстановка. Представа за актуалната картина добивам и по време на регулярните видеоконферентни връзки с 28-те регионални здравни инспекции и 27-те центъра за спешна медицинска помощ у нас. 
  • Провеждаме ежедневен мониторинг за състоянието на системата: наличности на респиратори и апарати за изкуствена белодробна вентилация; налични и заети към всеки един момент легла по инфекциозни болести; осигуреност на лични предпазни средства за защита на работещите на първа линия медицински служители и др. 
  • В момента системата е силно натоварена. Затова пристъпихме към нейната реорганизация, както и към финансовото подпомагане на лечебните заведения в условията на пандемия. С промени в Закона за лечебните заведения и в Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се създаде възможност Министерството на здравеопазването да субсидира клиники и отделния по инфекциозни болести в държавни и общински болници за готовността им за реакция при епидемична ситуация. Със 17,3 млн. лв. бяха увеличени средствата за субсидии на лечебни заведения – търговски дружества по тази наредба. 9,5 млн. лв. от тях бяха предвидени за финансиране на лечебни заведения със структури по инфекциозни болести, в т.ч. и COVID-19. Близо 2 млн. лв. бяха предназначени за лечебните заведения, обслужващи пациенти със специфични и неспецифични белодробни заболявания, за 12-те центъра за психично здраве и 22 психиатрични отделения. По реда на същата наредба 70 общински болници получиха допълнителни 6 млн. лв., а в края на годината бяха одобрени допълнителни 50 млн. лв. за финансиране на болниците, които ще осигурят над 50% от легловия си капацитет за лечение на пациенти с коронавирус.
  • За закупуване на хладилни камери/фризери за ултраниски температури и допълнително оборудване към тях за съхранение на ваксини срещу COVID-19 по бюджета си за капиталови разходи МЗ осигури на регионалните здравни инспекции средства в размер на 941, 5 хил. лв.
  • Във връзка с необходимостта от закупуване на апаратура за нуждите на районните центрове по трансфузионна хематология за производство на реконвалесцентна плазма за COVID-19 по бюджета за капиталови разходи на министерството за 2020 г. бяха осигурени средства в размер на 632,3 хил. лв. Към днешна дата реконвалесцентна плазма се дарява и се произвежда във всички центрове по трансфузионна хематология в страната: НЦТХ, ЦТХ на Военномедицинска академия - София, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен, РЦТХ-Стара Загора и РЦТХ-Пловдив. Същевременно, в отделенията по трансфузионна хематология в многопрофилните областни болници се дарява и цяла кръв, която се изпраща за изследване и производство на реконвалесцентна плазма в районните центрове по трансфузионна хематология.
  • Набраните средства по обявената DMS кампания „Нека подкрепим българските медици, работещи в условията на COVID-19“ в размер на 431 808,95 лв. бяха разпределени за закупуване по един респиратор за нуждите на областните болници в Монтана, Силистра и Шумен, за купуване на апаратура за оборудване на лаборатория за извършване на PCR изследвания на пациенти с COVID-19 в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч и за придобиване на 2 бр. апарати за автоматична плазмафереза за нуждите на районните центрове по трансфузионна хематология за производство на реконвалесцентна плазма за COVID-19.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

Отчет на министър Ангелов за свършеното от Министерството на здравеопазването за периода 24 юли - 31 декември 2020 г.

Отчет на министър Ангелов за свършеното от Министерството на здравеопазването за

Годината, която изпращаме, беше една от най-трудните за сектор „Здравеопазване“, а и за цялата страна. Не помним друга като нея, защото наред с належащите Годината, която изпращаме, беше една от най-трудните за сектор „Здравеопазване“, а и за цялата страна. Не помним друга като нея, защото наред с належащите 2021-05-17T17:14:50+03:00 Отчет на министър Ангелов за свършеното от Министерството на здравеопазването за периода 24 юли - 31 декември 2020 г.

<p>Годината, която изпращаме, беше една от най-трудните за сектор &bdquo;Здравеопазване&ldquo;, а и за цялата страна. Не помним друга като нея, защото наред с належащите за решаване проблеми в областта, още в първото тримесечие на 2020-та се сблъскахме и с предизвикателството COVID-19. Това постави на изпитание цялата ни здравна система, но не попречи на всички, които сме ангажирани в нея, да следваме приоритетите си, в центъра на които винаги са били българските граждани. Винаги сме работили в името на тяхното здраве. Продължихме и след 24 юли, когато встъпих на поста министър на здравеопазването. В работата ми не спира да ме води фактът, че преди всичко съм лекар. През лятото посочих основните приоритети, върху които ще се фокусирам - ограничаване разпространението на COVID-19 в страната, подкрепа за работещите в сферата на здравеопазването и реализация на проекта за изграждане на Националната здравна информационна система. За изминалите пет месеца постигнахме много по всяко от тези направления!</p> <p>Не беше и не е лесно, защото ситуацията на пандемия е извънредна, динамична и изисква светкавични действия. Битката с коронавирусната инфекция е ежедневие за мен, за екипа на Министерството на здравеопазването и за всички, заети в системата на здравеопазването, а и за цялото общество.</p> <p><strong>Дейности, свързани с COVID-19:</strong></p> <ul> <li>Непрекъснато следим ситуацията. Лично посетих повече от половината областни градове в страната, за да се запозная на място с работата на колегите в лечебните заведения, центровете за спешна медицинска помощ и регионалните здравни инспекции в условията на извънредна епидемична обстановка. Представа за актуалната картина добивам и по време на регулярните видеоконферентни връзки с 28-те регионални здравни инспекции и 27-те центъра за спешна медицинска помощ у нас.&nbsp;</li> <li>Провеждаме ежедневен мониторинг за състоянието на системата: наличности на респиратори и апарати за изкуствена белодробна вентилация; налични и заети към всеки един момент легла по инфекциозни болести; осигуреност на лични предпазни средства за защита на работещите на първа линия медицински служители и др.&nbsp;</li> </ul> <ul> <li>В момента системата е силно натоварена. Затова пристъпихме към нейната реорганизация, както и към финансовото подпомагане на лечебните заведения в условията на пандемия. С промени в Закона за лечебните заведения и в Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се създаде възможност Министерството на здравеопазването да субсидира клиники и отделния по инфекциозни болести в държавни и общински болници за готовността им за реакция при епидемична ситуация.&nbsp;Със 17,3 млн. лв. бяха увеличени средствата за субсидии на лечебни заведения &ndash; търговски дружества по тази наредба. 9,5 млн. лв. от тях бяха предвидени за финансиране на лечебни заведения със структури по инфекциозни болести, в т.ч. и COVID-19. Близо 2 млн. лв. бяха предназначени за лечебните заведения, обслужващи пациенти със специфични и неспецифични белодробни заболявания, за 12-те центъра за психично здраве и 22 психиатрични отделения. По реда на същата наредба 70 общински болници получиха допълнителни 6 млн. лв., а в края на годината бяха одобрени допълнителни 50 млн. лв.&nbsp;за финансиране на болниците, които ще осигурят над 50% от легловия си капацитет за лечение на пациенти с коронавирус.</li> <li>За закупуване на хладилни камери/фризери за ултраниски температури и допълнително оборудване към тях за съхранение на ваксини срещу COVID-19 по бюджета си за капиталови разходи МЗ осигури на регионалните здравни инспекции средства в размер на 941,&nbsp;5 хил. лв.</li> </ul> <ul> <li>Във връзка с необходимостта от закупуване на апаратура за нуждите на районните центрове по трансфузионна хематология за производство на реконвалесцентна плазма за COVID-19 по бюджета за капиталови разходи на министерството за 2020 г. бяха осигурени средства в размер на 632,3 хил. лв. Към днешна дата реконвалесцентна плазма се дарява и се произвежда във всички центрове по трансфузионна хематология в страната: НЦТХ, ЦТХ на Военномедицинска академия - София, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен, РЦТХ-Стара Загора и РЦТХ-Пловдив. Същевременно, в отделенията по трансфузионна хематология в многопрофилните областни болници се дарява и цяла кръв, която се изпраща за изследване и производство на реконвалесцентна плазма в районните центрове по трансфузионна хематология.</li> </ul> <ul> <li>Набраните средства по обявената DMS кампания &bdquo;Нека подкрепим българските медици, работещи в условията на COVID-19&ldquo; в размер на 431&nbsp;808,95 лв. бяха разпределени за закупуване по един респиратор за нуждите на областните болници в Монтана, Силистра и Шумен, за купуване на апаратура за оборудване на лаборатория за извършване на PCR изследвания на пациенти с COVID-19 в МБАЛ &bdquo;Проф. д-р Параскев Стоянов&ldquo; в Ловеч и за придобиване на 2 бр. апарати за автоматична плазмафереза за нуждите на районните центрове по трансфузионна хематология за производство на реконвалесцентна плазма за COVID-19.</li> </ul>

Сравнение на продукти